Dit artikel gaat over getallen en tellen in het Frans. Getallen worden gebruikt voor het aanduiden van aantallen, tijd, hoeveelheden, etc. In dit artikel lees je over hoofd- en rangtelwoorden en hoe ze worden gebruikt in het Frans.

In de tabel hieronder is een overzicht van Franse telwoorden: 

getalhoofdtelwoordrangtelwoord
0 zéro  
1 un, une premier, première
2 deux deuxième
3 trois troisième
4 quatre quatrième
5 cinq cinquième
6 six sixième
7 sept septième
8 huit huitième
9 neuf neuvième
10 dix dixième
11 onze onzième
12 douze douzième
13 treize treizième
14 quatorze quatorzième
15 quinze quinzième
16 seize seizième
17 dix-sept dix-septième
18 dix-huit dix-huitième
19 dix-neuf dix-neuvième
20 vingt vingtième
21 vingt-et-un vingt-et-unième
22 vingt-deux vingt-deuxième
23 vingt-trois vingt-troisième
24 vingt-quatre vingt-quatrième
25 vingt-cinq vingt-cinquième
26 vingt-six vingt-sixième
27 vingt-sept vingt-septième
28 vingt-huit vingt-huitième
29 vingt-neuf vingt-neuvième
30 trente trentième
31 trente-et-un trente-et-unième
32 trente-deux trente-deuxième
40 quarante quarantième
41 quarante-et-un quarante-et-unième
42 quarante-deux quarante-deuxième
50 cinquante cinquantième
51 cinquante-et-un cinquante-et-unième
52 cinquante-deux cinquante-deuxième
60 soixante soixantième
61 soixante-et-un soixante-et-unième
62 soixante-deux soixante-deuxième
70 soixante-dix (septante) soixante-dixième
71 soixante-et-onze (septante-et-un) soixante-et-onzième
72 soixante-douze (septante-deux) soixante-douzième
80 quatre-vingts (huitante, octante) quatre-vingtième (huitantième, octantième)
81 quatre-vingt-un (huitante-et-un, octante-et-un) quatre-vingt-et-unième (huitante-et-unìeme...)
90 quatre-vingt-dix (nonante) quatre-vingt-dixième (nonantième)
91 quatre-vingt-onze (nonante-et-un) quatre-vingt-onzième (nonante-et-unième)
100 cent centième
101 cent-un cent-unième
200 deux-cents deux-centième
201 deux-cent-un deux-cent-unième
300 trois-cents trois-centième
1000 mille millième
1100 mille-cent mille-centième
2000 deux-mille deux-millième
3000 trois-mille trois-millième
1.000.000 million millionième

Hoofdtelwoorden

Voor het uitdrukken van hoeveelheden worden hooftelwoorden gebruikt. Enkele voorbeelden:

un homme; une femme
een man; een vrouw
deux hommes; deux femmes
twee mannen; twee vrouwen
vingt-et-une heures
éénentwintig uur

Rangtelwoorden

Om een rangorde aan te duiden worden rangtelwoorden gebruikt. Enkele voorbeelden:

la deuxième leçon
de tweede les
le cinquième livre
het vrijfde boek